this for escaping w3 validation warning

Sıvı Solucan Gübresi Kullanımı

hide


SIVI ORGANİK GÜBRELERİN MİNERAL GÜBRELERLE BİRLİKTE KULLANILMASI

Yapılan araştırma sonuçlarına göre, Good Worming sıvı solucan gübresinin kullanıldığı topraklarda zamanla mineral gübre kullanımının belli oranlarda azaltılabileceği görülmüştür.

Bunun iki nedeni vardır;

 1. Good Worming sıvı solucan gübresi, bitki tarafından hemen alınabilir durumda olan NPK elementlerini içermektedir.
 2. Good Worming sıvı solucan gübresinde yer alan vermihumik maddeler, toprakta mevcut bulunan ancak bitki tarafından alınamayan durumdaki besinleri alınabilir şekle dönüştürmektedir.

SIVI ORGANİK GÜBRELERİN KİMYASAL HERBİSİT VE PESTİSİTLERLE BİRLİKTE KULLANIMI

 

 1. Yabancı otlar, hücre içlerinde üretilen ve çevreye karşı dirençli olmalarını sağlayan, endojen adlı biyoaktif maddeler oluştururlar. Good Worming sıvı solucan gübresinde bolca bulunan ve hücredışı biyoaktif maddeler olan vermihumik maddeler endojen üretimini baskılayabilmektedirler. Bu durum herbisitlerin yabani otlarla olan mücadelesini güçlendirir. Ayrıca, vermihumik maddeler bitki içerisine girdikten sonra, kültür bitkilerinin hastalıklara karşı dayanıklılığı artmakta ve böylece herbisitlerin yanısıra, aynı zamanda fungisitlerin ve pestisitlerin kullanımı da zamanla azalabilmektedir.
 2. Good Worming sıvı solucan gübresindeki vermihumik bileşikler, genetik olarak bitkilerle işbirliği içinde olan biyolojik olarak aktif maddelerin doğal bir kompleksi olup, bitkilere abiyotik strese katlanmaları için destek olurlar. Bilindiği üzere abiyotik stres denilince ışık, sıcaklık, oksijen, karbondioksit, nem gibi iklimsel etmenler ile toprak suyu, besin maddeleri, toprak sıcaklığı, toprağın yapısı ve dokusu gibi faktörlerden kaynaklanan stres koşulları akla gelmektedir.

ADAPTOJENİK VE ANTİ-STRES ETKİSİ

 

Adaptojen, bitki üzerinde “dengeleyici” etki yarattığı genel olarak kabul edilen sağlıklı ve ayıltıcı ürünler şeklinde tarif edilir. Buna göre Good Worming sıvı solucan gübresinin adaptojenik ve anti-stres etkisi aşağıdaki gibidir:

 • Vermihumik bileşenler bitki hücrelerinin geçirgenliğini arttırır.
 • Gen sisteminin iç enerji seviyesini arttırır. Böylece, bağışıklıktan sorumlu olan gen parçalarına enerji aktarımı kolaylaşır.
 • Değişim süreçlerinin hızlandırılması ve normalleştirilmesi kolaylaşır. (bitkilerin nefes alış verişleri…)

Good Worming sıvı solucan gübresinin herbisit ve pestisit ile birlikte kullanımının neticesinde,

 • Böcek, mantar ve yabani ot ilacı kullanımında tasarruf edilecek,
 • Topraktaki kimyasal ve zehirli maddelerin azaltılması sağlanacak,
 • Pestisit uygulamaları sonrasında bitki stresinin azalması sağlanacaktır.

GOOD WORMING SIVI SOLUCAN DIŞKISININ KULLANIMI

Ekim/Dikim Öncesi Toprak Uygulaması:

Tohum ekimi veya fide dikiminden önce, toprağın son sürümünden önce araziye püskürtme şeklinde uygulama yapılır ve ardından toprak sürümü tamamlanarak, ürünün toprak altına nüfuz etmesi sağlanır.

Ekim/Dikim Öncesi Tohum/Fide İşleme:

Tohumlar ve/veya fideler uygun oranda seyreltilmiş sıvı Good Worming ürünü içinde belirlenen süre boyunca bekletilir.

Kök Uygulaması:

Salma sulama veya damlama sulama ile ürün araziye uygulanır.

Yaprak Uygulaması:

Bitki büyüme sezonunda püskürtme veya spreyleme yöntemi ile ürünün bitki yapraklarına uygulanması sağlanır.

UYARI:

 • Sıvı solucan gübresinin seyreltirken 13 0C üzerindeki sıcaklığa sahip su kullanın.
 • Seyreltmede kullanılan suyun sertliği yüksek ise sıvı konsantrasyon oranını arttırın.
 • Sıvı solucan gübresini kimyasal yabani ot ve zararlı böcek öldürücü ile birlikte kullanılması durumunda, önce karışım için uyum testi yapılması tavsiye edilir.

 

Karışabilirlik Uyum Testinin Yapılışı:

Sıvı solucan gübresi, herbisit, pestisit, fungusit gibi ilaçlarla ve diğer organik veya kimyasal gübrelerle birlikte kullanılacak ise, önce küçük bir kapta katılım oranlarında karışım testi yapılarak, kristalizasyon, çökme veya kırılma (süspansiyon oluşturma) gibi uyum sorunu yaratıp yaratmadığı kontrol edilmelidir. Eğer hiçbir sorun yoksa büyük hacimli karışımlar hazırlayarak, uygulamaya geçebilirsiniz.